Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Évelők és szárazvirágok (3DD02NCS05M)

Évelők és szárazvirágok (3DD02NCS05M)

​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Szak: valamennyi szakon
Félév: csak az őszi félévben
Tagozat: nappali
A tanóra száma: 1+1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: dr. Kohut Ildikó egyetemi adjunktus

A tárgy áttekintést ad az évelő dísznövények választékáról, életformájukról, biológiájukról, illetve sorra veszi jellegzetes alkalmazási területeiket (évelőágyak, sziklakertek, vízpartok, kerti tavak, hagymások stb.)


Évközi tanulmányi követelmények: a foglalkozásokon való részvétel, évelőnövény-ismereti beszámoló teljesítése

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga


Kötelező irodalom

  • Schmidt Gábor (szerk, 2007): Évelő dísznövények termesztése, ismerete és felhasználása. BCE (egyetemi jegyzet) Budapest.
  • Lászay Gy., Schmidt G.: Évelő dísznövények In: Schmidt G. (szerk.): Növények a kertépítészetben. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003. 82-101 p.

Ajánlott irodalmak

  • Hámori Z, Schmidt G. (2003): Dísznövénytár 2003 – Évelők (CD). Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest.
  • Zsohár Cs., Zsohárné Ambrus M. (2001): Évelők. Botanika Kft. Budapest.


Követelményrendszer, tantárgyprogram 2020-2021. tanév, őszi félév (PDF)