Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Szaporodás- és szaporításbiológia (3DD02NAK10M)

Szaporodás- és szaporításbiológia (3DD02NAK10M)

​​​​​​​Szakok: díszkertészeti mérnök mesterszak (MSc), kertészmérnök mesterszak (MSc), mezőgazdasági biotechnológus mesterszak (MSc)

Tagozat: nappali
Tantárgyfelelős: dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár
Kreditérték: 3
Tantárgy oktatói:
Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár
Dr. Kohut Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Mosonyi István Dániel egyetemi adjunktus, laboratóriumvezető
Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Veronika egyetemi adjunktus
Félév végi követelmény: vizsga
Óraszám: 2+1 (a gyakorlatok blokkosítva, kéthetente 2 óra)

A mesterfokú képzésben részletes ismereteket kívánunk nyújtani a kertészeti növények szaporodás- és szaporítás-biológiájának területén, azzal a céllal, hogy kellő alapozást adjunk az egyes szakirányok tárgyaihoz.

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

 • HROTKÓ K. (1999): Gyümölcsfaiskola I. Fás növények szaporításbiológiája. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

 • BÄRTELS, A. (1996): Gehölzvermehrung. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
 • GARNER, R.J., CHAUDHRY, S.A. (1976): The propagation of tropical fruit trees. CAB International, Farnham Royal, Slough SL2 3BN
 • HARTMANN, H.T., KESTER, D.E:, DAVIES, F.T., GENEVE, R.L. (2002): Plant propagation. Principles and practices. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632
 • KRÜSSMANN, G. (1996): Die Baumschule. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.
 • SCHMID, H. (1982): Veredeln der Obstgehölze. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
 • STANLEY, J. - TOOGOOD, A. (1981): The modern Nurseryman. Faber and Faber, London.

Követelményrendszer, részletes tematika, tantárgyprogram és útmutató a vizsgára való felkészüléshez a 2019-2020. tanév tavaszi félévére (PDF)

Egyéb letölthető tananyagok

Előadásprezentációk

Figyelem! Az innen letöltött állományok és azok minden része szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználása, másolása (digitális vagy analóg formában) csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.
2008-2019. (c) Dr. Hrotkó Károly és munkatársai

 • A szaporításbiológia tárgya, alapfogalmak. A szaporítási módok szerepe a kertészeti és faiskolai gyakorlatban. A szaporításmódok fejlődésének története (PDF)
 • Magtermesztési rendszerek, magtermelő ültetvények (PDF)
 • A mag csírázása és kelése, csemetenevelés (PDF)
 • A klónok szerepe, fenntartása, kezelése a szaporítási rendszerekben (PDF)
 • A járulékos gyökérképződés (PDF)
 • A dugványozás környezetfiziológiai kérdései (PDF)
 • Az oltás használata, oltások összeforrása (PDF)
 • Alany-nemes kölcsönhatások biológiája (PDF)
 • Alanyhasználat a kertészetben, Alma, körte (PDF)
 • Alanyhasználat a kertészetben, Csonthéjasok I. (PDF)
 • Alanyhasználat a kertészetben, Prunoidae  II.  (PDF)
 • A mikroszaporítás biológiai, genetikai, technológiai kérdései (Előadó: Dr. Mosonyi István Dániel) (PDF)
 • A mikroszaporítás biológiai, genetikai, technológiai kérdései (Dr. Mosonyi István Dániel) (PDF) (távoktatás)
 • Módosult szárképletek, gyökerek, hagymák, gumók a szaporításban (dr. Kohut Ildikó) (PDF) (távoktatás)

Gyakorlati oktatási segédletek

 1. Gyakorlat: Oltás (PDF)
 2. Gyakorlat: Mag (PDF)
 3. Gyakorlat: Járulékos gyökérképződés (PDF)
 4. Gyakorlat: Hormonok szerepe a növényi szaporításban (PDF)
 5. Gyakorlat: Örökzöldek oltása - Sütöriné dr. Diószegi Magdolna (PDF)
 6. Gyakorlat: Szaporítóanyagok fajtaazonosságának és fajtatisztaságának ellenőrzési módszerei (Dr. Korbuly János, osztályvezető Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály) (PDF)
 7. Gyakorlat: Módosult szárképletek morfológiai, anatómiai vizsgálata A hagymások előkészítése virágoztatásra (dr. Kohut Ildikó) (PDF) (távoktatás)