Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Prof. Dr. Hrotkó Károly

Dr. Hrotkó Károly​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

professor emeritus, ny. egyetemi tanár, az MTA doktora

Tudományos fokozat és megszerzésének éve: növénytermesztési és kertészeti tudományok CSc 1989. MTA
növénytermesztési és kertészeti tudományok DSc 2004. MTA
Telefonszám: 06-1-305-7270
E-mail cím: hrotko.karoly@uni-mate.hu


Szervezeti egység, intézet neve:
Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet,
​​​​​​​Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Szakmai tapasztalat:
2008. augusztus 1-től napjainkig egyetemi tanár, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
1999 óta egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gyümölcstermő Növények Tanszék
1998-2003: tanszékvezető-helyettes
1990-95 KÉE Kertészeti Kar dékánhelyettese (tudományos és gazdálkodási ügyek)
1989-99 egyetemi docens
1984-89 egyetemi adjunktus
1980-84 egyetemi tanársegéd
1978-80 tanszéki mérnök, Kertészeti Egyetem, Faiskolai Termesztési Tanszék
1977-78 Sasad Kertészeti Mgtsz, kultúravezető kertészmérnök.

Vezetői megbízások:
    2008. október 1-től 2016. szeptember 30-ig tanszékvezető, Szent István Egyetem (és jogelődje: BCE), Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
    2010. október 1-től 2014. november 30-ig dékán, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar
    1990-95 KÉE Kertészeti Kar dékánhelyettese (tudományos és gazdálkodási ügyek)

Oktatási témakörök:
- BSc, MSc és PhD képzésben a faiskolai termesztés diszciplína tárgyai;
- fás növények szaporításbiológiája, alanyhasználat, alany-nemes kölcsönhatások fiziológiája, alanykutatás módszertana;
- angol és német szaknyelvi képzés.

Kutatási eredmények:
- az oltási partnerek, oltványkombinációk környezeti alkalmazkodásának fiziológiai tényezőinek feltárása (fotoszintetikus aktivitás, transzspiráció, nedváramlás, vízhasználat);
- alany-nemes kölcsönhatások fiziológiája, az alanyok szerepének tisztázása intenzív cseresznye ültetvények tápanyag-gazdálkodásában;
- az alanyok termesztési értékelése, három sajmeggy klónalany nemesítője, kilenc alma és négy csonthéjas alany honosítása, az alanyértékelés módszertanának fejlesztője;
- értékes eredmények az alany-nemes kölcsönhatások hormonális szabályozásának terén, a fás növények járulékos gyökérképződésének szabályozásában;
- bioregulátorok faiskolai alkalmazásának kidolgozása; a faiskolai technológiák fejlesztése;
- intenzív művelési rendszereket dolgozott ki illetve adaptált csonthéjas gyümölcsfajok számára, módszereit egyre terjedően hasznosítják itthon és külföldön;
- városi fák környezeti hasznának értékelése (lombfelület, levélzet gázcseréjének vizsgálata).  

Tagság tudományos egyesületekben, testületekben:
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja és a Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottság választott tagja;
2007-2013 között a Magyar Tudományos Akadémia doktor képviselője;
1990 óta a Nemzetközi Kertészeti Tudományos Társaság (ISHS) tagja;
1997-2001: az ISHS Gyümölcstermesztési Szekció Szilva Munkabizottságának alelnöke, 2001-2008 között az Alanynemesítési és -kutatási Munkbizottság elnöke;
a Magyar Kertészeti Tudományos Társaság (ISHS magyar tagszervezete) alapító tagja (1993), 2001-től a Gyümölcstermesztési Szekció elnöke, 2004-től megszűnéséig (2021) a társaság elnöke;
1997-től a Magyar Növénynemesítők Egyesületének (MNE) tagja; 2006-tól az MNE Alapítvány kuratóriumi tagja
1997-2000: a Felsőoktatási Tankönyv- és Könyvtártámogatási Kuratórium Mezőgazdasági Szakbizottságának a tagja;
2000 – 2005 Az EUFRIN (European Fruit Research Institutes Network) tagja és magyar képviselője
2011 – 2015 A Földművelésügyi Miniszter tanácsadó testületeként működő Agrárgazdasági Tanács tagja
2013 – Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja
2014 – 2018 A Debreceni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (DE EDH) Agrártudományok Tudományterületi Habilitációs Bizottságának külső tagja.

Nemzetközi szimpoziumok tudományos és szerkesztő bizottságai:
1999 - Az Intenzív almaültetvények alanyai c. nemzetközi szeminárium (Varsó) tudományos bizottsága és a kiadvány egyik szerkesztője.
2001 – Az ISHS VII. Nemzetközi Szilva Szipóziumán a tudományos bizottság tagja.
2004– az ISHS VIII. Alany, művelési rendszerek és ültetvény fiziológia nemzetközi szimpózium szervező bizottságának elnöke (convener) és a proceedings (Acta Horticulturae 732) szerkesztője.
2004 – A tudományos bizottság tagja: Workshop on Orchard Management in Sustainable Fruit Production, Skierniewice, Lengyelország, 21-23 April, 2004.
2005 – Az ISHS V. Nemzetközi Cseresznye Szimpózium tudományos bizottságának és a kiadvány szerkesztőbizottságának a tagja.
2005 – A „Propagation and nurseries of fruit trees and soft fruits - from theory to practice” c. nemzetközi tudományos konferencia (June 27-30. 2005. Pūre, Latvia) tudományos bizottságának tagja.
2007 – A First Balkan Symposium on Fruit Growing, Plovdiv, 15-17 November 2007. tudományos bizottságának a tagja.
2008 – International Workshop on Sustainable Fruit Growing, Pitesti, Romania, tudományos bizottság tagja.
2008 –  IXth International Symposium on Rootstocks, Orchard Systems and Environmental Physiology (ISHS) New York, Geneva tudományos bizottságának tagja.
2008 – Nemzetközi Kertészeti Tudományos Konferencia, Nyitra, tudományos bizottságának tagja.
2011 - A II. Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, 2011 szeptember 5-7. tudományos bizottságának a tagja.
2012 – Symposium on Horticulture in Europe (SHE 2012) Angers, Franciaország, tudományos bizottságának és az Acta szerkesztőbizottságának a tagja.
2012 – 4th International Scientific Horticultural Conference, 13-14. November, SPU Nitra.
2013 – Agriculture for Life, Life for Agriculture. International scientific conference, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2013 June 5-8.
2014 – Editorial Board of Acta Horticulturae Nr.1020. Proceedings of the Sixth International Cherry Symposium.
2014. International Conference Plants in Urban Areas and Landscape, Nitra.
2015 - 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, 2015. September 16-18. Belgrade, Serbia (http://3bsfg.agrif.bg.ac.rs/en/content/committees)
2016 – SHE 2016 Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Greece; tudományos bizottság tagja

Folyóiratok szerkesztő bizottságai:
1997 – A Kertgazdaság c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja és a faiskolai rovat vezetője, 2011-től a folyóirat főszerkesztője.
2001– Az Acta Agriculturae Serbica (Čačak, Szerbia) angol nyelvű nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2002 – A Journal of Fruit and Ornamental -Plant Research angol nyelvű nemzetközi folyóirat (Skierniewice, Lengyelország) szerkesztőbizottságának tagja
2008 – az Intenational Journal of Horticultural Science (Budapest) angol nyelvű nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2009 – a Klosterneuburger Mitteilungen (Ausztria, ISSN 0007-5922) német/angol nyelvű nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
2011 – a Fruit Growing Research, Pitesti, Romania, (http://www.icdp.ro/en-index.php?target=en-publications-2012.) angol nyelvű nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
2012 – Journal of Pomology (Voćarstvo, ISSN 1820-5054), published by Scientific Pomological Society of Serbia, angol nyelvű folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
2013 – 2016 Acta Pruhoniciana angol és cseh nyelvű folyóirat (Praha) szerkesztőbizottságának tagja
2013 – 2016 Hungarian Agricultural Research (HU ISSN 1216-4526) szerkesztőbizottságának tagja
2020 – Romanian Journal of Horticulture (ISSN-L 2734 – 7656) szerkesztőbizottságának tagja

Szakértői tevékenység itthon és külföldön:
faiskolai műszaki szakértő, igazságügyi műszaki szakértői tevékenység alkalmanként;
ENSZ-UNDP fejlesztési programban (UNDP-CPR/91/113) meghívott szakértő Kína Shaanxi tartományában 1994-96 között;
1999-ben a chilei La Cumbre faiskola konzultánsa intenzív cseresznyetermesztés fejlesztése terén;
2000: Piante Mediterranee faiskolai szövetkezet konzultánsa;
2001: Dong-ba intenzív cseresznyetermesztési projekt főtanácsadója, Chaoyang kerület, Peking, Kína;
2003- napjainkig: Shaanxi (Kína): High-Tech Agricultural Zone cseresznye projekt tanácsadója.

Végzettség, képesítés:
- MTA doktora tudományos cím (2004);
- habilitáció: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (1998);
- mezőgazdasági tudomány kandidátusa (CSc.) fokozat (1989).

Nyelvismeret:
- német felsőfokú állami nyelvvizsga (1979)
- orosz alapfokú állami nyelvvizsga (1986)
- angol középfokú "C" tipusú szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga (1997).

Kutatási, tevékenységi terület:
Alany-nemes kölcsönhatások fiziológiája:
- a hormonális szabályozás szerepe az oltási kompatibilitásban és növekedésben;
- az oltási partnerek, oltványkombinációk környezeti alkalmazkodásának fiziológiai tényezői (fotoszintetikus aktivitás, transzspiráció, nedváramlás, vízhasználat);
- alanyok szerepe a tápelemek felvételében és hasznosulásában.

Alanykutatás, alanyértékelés, alanynemesítés:
- gyümölcsfaalany génbank fenntartása, cseresznye és meggy klónalanyok szelekciója;
- öntermékeny sajmeggy magtermő fák szelekciója, alanynemesítés beltenyésztéssel;
- alma-, cseresznye- és meggyalanyok értékelése nemzetközi együttműködésben;
- szilva- és kajszialanyok értékelése hazai környezeti viszonyok között.

Faiskolai technológia fejlesztése:
- csonthéjas alanyok ivartalan szaporítása;
- bioregulátorok használata az oltványok elágazódásának szabályozásában.

Intenzív csonthéjas ültetvények művelési rendszereinek fejlesztése (alanyhasználat, koronaalakítás és metszés):
- térállás optimalizálás és a fényabszorpció törpe alanyú almaültetvényekben;
- térállás optimalizálás intenzív szilvaültetvényben;
- meggy karcsúorsó alanyai és metszése;
- kajszi karcsúorsó koronaalakítása és metszése;
- cseresznye intenzív művelési rendszer adaptációja Kínában (Shaanxi és Hszincsiang-Ujgur tartományokban).

Városi fák környezeti hasznának új értékelési módja:
- levélfelület index, árnyékhatás;
- levélzet gázcseréje: CO2 megkötés, oxigén kibocsátás, párologtatás;
- porszennyeződés kiülepedése a levélzeten.

Kitüntetések, elismerések:
MAE Aranykoszorús Jelvénye 1986
KÉE Kiváló Dolgozója 1989
KÉE Érdemes Dolgozója 1996
Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2000-2003
ISHS (International Society for Horticultural Science) Medal Award 2004
ISHS Fruit Section Orchard and Plantation Systems munkabizottság Outstanding Services Award oklevele 2004
Tankönyv Nívódíj ITSZB, 2006. (Gyümölcstermesztési Alapismeretek I. társszerző).
Újhelyi Imre Díj (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 2008
Kutatási Kiválósági Ösztöndíj 2010, Budapesti Corvinus Egyetem.
Diploma of Excellence (2011) a Román Kertészeti Társaság elismerő oklevele.
A Kínai Népköztársaság Shaanxi Tartományi Kormányának „Sanqin Friendship” (Igaz Barátság) Díja 2012 (http://english.shaanxi.gov.cn/articleAboutgov/aboutgov/govannouncement/201301/30658_1.html)
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, 2015. augusztus 20.
China Friendship Award (Kínai Népköztársaság Kormányának kitüntetése, 2015. szeptember 30.)
Darányi Ignác díj, 2018. augusztus 20. (Az Agrárminisztérium kitüntetése)

Doktori képzés információi (doktori.hu)

Publikációs adatok (mtmt.hu)