Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III. (3DD02NBK91S)

Dísznövénytermesztés és faiskola specializáció III.
​​​​​​​(3DD02NBK91S)

​​Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)

Tagozat: nappali
Félévi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Szakkörvezető: tanévenként változó,
- a 2019/20. tanévben: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens,
- a 2020/21. tanévben: Dr. Mosonyi István Dániel egyetemi adjunktus,
Óraszám: 0+4
A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók a szakterületükhöz kapcsolódó, az A-tárgyi foglalkozásokon nem szereplő, a sikeres államvizsga letételéhez nélkülözhetetlen ismeretanyagokkal gazdagodjanak, megismerjék a szakdolgozat-készítés módszertanát.

Követelményrendszer, tantárgyprogram 2020/2021. tanév, őszi félév (PDF)