Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Növényházi dísznövénytermesztés (3DD02LAK13B) - HTLT - Beregszász

Növényházi dísznövénytermesztés (3DD02LAK13B) - HTLT - Beregszász

​Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)

Tagozat: határon túli levelező (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Kiutazó oktató: dr. Honfi Péter egyetemi docens
Határon túli oktató: Gajdos Éva
Kreditérték: 4

Általános képzést nyújt a növényházi dísznövénytermesztés legfontosabb területeiről. Elemzi a magyar dísznövénytermesztés helyzetét, fejlesztésének lehetséges útjait. A legfontosabb növényházi dísznövények termesztéstechnológiáját részletesen megismerteti. A hallgatók megismerik továbbá a legfontosabb fajok botanikai jellemzőit, környezeti igényeit, a legújabb fajtákat és a velük kapcsolatos kutatás legújabb eredményeket.

A törzsanyagot tartalmazó kötelező irodalom

  • Tillyné Mándy A. - Honfi P.(szerk.): Növényházi dísznövénytermesztés. (Egyetemi jegyzet) SZIE KETK, Budapest, 2016.

Ajánlott irodalom:

  • HONFI P. – SZÁNTÓ M. – TILLYNÉ MÁNDY A.: Muskátlik. Cser Kiadó, Budapest, 2011.

Segédletek:

  • Szántó M. – Mándy A. – Fekete Sz.: Virágágyi és balkonnövények. Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete, Szombathely, 2003.
  • Mándy A. – Komiszár L. - Honfi P. – Treer A.:  Cserepes levéldísznövények. Dísznövény Szövetség és Terméktanács, Budapest, 2006.

Elektronikus segédletek:

  • HÁMORI Z.- SCHMIDT G. (2008): Dísznövénytár 2007. Dísznövények A-tól Z-ig Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, Budapest

 

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2020-2021. tanév őszi félévre (PDF)

Segédlet az egynyári-, balkon- és kétnyárinövény-ismereti beszámolóra való felkészüléshez (PDF)

Cserepesnövény-ismereti segédlet (VIDEÓ)

Kiegészítő segédlet a cserepesnövény-ismerethez - a videón nem szereplő taxonokról (PDF)