Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Virágágyi és balkonnövények (3DD02NCS09B)

Virágágyi és balkonnövények (3DD02NCS09B)

​​​​​​​


Szak: kertészmérnöki alapszak (BSc)
Félév: csak az őszi félévben
Munkarend: nappali
A tanórák száma: 0+2
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens

Virágágyformák és kiültetési típusok; a színek szerepe, az egynyári virágágyak jelentősége a parkban; balkonládák, virágtartó edények; a
növények kiválasztásának és a díszítőérték fenntartásának szempontjai; legfontosabb egy- és kétnyári dísznövényfajok, balkonnövények, dézsások.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy.

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga.

Ajánlott irodalmak

 • Schmidt G. (szerk., 2003): Növények a kertépítészetben Mezőgazda Kiadó, Budapest
 • Szántó M. – Mándy A. – Fekete Sz. (2003): Virágágyi és balkonnövények Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete, Szombathely.


Követelményrendszer, tantárgyprogram, beszámolólista 2020-2021. tanév őszi félév (PDF)

Előadásprezentációk

 • Egynyári dísznövények fogalma, jelentősége. Virágágyak a közterületen. Virágágy típusok, tervezési alapelvek. Közterületi virágágyak növényalkalmazási kérdései. (PDF)
  Előadó: Tillyné dr. Mándy Andrea
 • Közterületi virágágyak beültetésére alkalmas fajok (PDF1, PDF2)
  Előadó: Tillyné dr. Mándy Andrea
 • Házikerti virágágyak növényei (PDF1; PDF2)
  Előadó: Dr. Honfi Péter
 • Balkonok, teraszok klimatikus adottságai, a dekoráció technikai feltételei, esztétikai követelmények (PDF)
  Előadó: Tillyné dr. Mándy Andrea
 • Teraszok, balkonok díszítésére alkalmas növények I. (PDF)
  Előadó: Dr. Honfi Péter
 • Teraszok, balkonok díszítésére alkalmas növények II. Mediterrán dézsások, speciális balkonládák (PDF)
  Előadó: Tillyné dr. Mándy Andrea
 • Évelők felhasználása közterületi virágágyakban (PDF)
  Előadó: Dr. Kohut Ildikó

Valamennyi oktatási anyag és annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll, bármilyen formában való másolása, felhasználása csak a szerző engedélyével lehetséges.