Erasmus

Erasmus

Utolsó frissítés: 2024 május 29.

Tájékoztatás külföldön folytatott tanulmányok előtt benyújtandó előzetes tantárgyelfogadási
kérelemről a Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet képzései

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden tanulmányokhoz kapcsolódó külföldi hallgatói kiutazáshoz kötelező beszerezni az Intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága által jóváhagyott előzetes tárgyelfogadási kérelmet és leadni azt a Budai Campus nemzetközi koordinátorának, Könczöl-Kiss Erzsébet részére (konczol-kiss.erzsebet@uni-mate.hu).
 
Az előzetes tárgyelfogadtatás célja, hogy a hallgatók biztosan olyan tárgyakat hallgassanak külföldi részképzésük során, melyek saját szakjukon befogadhatóak lesznek, ezáltal segítse a mobilitás eredményességét.

Az előzetes tantárgy-elfogadási kérelmet a kiutazást tervező hallgató tölti ki a tantárgyfelelősökkel való egyeztetés után a külföldön teljesíteni tervezett és az intézet által gesztorált szakon (saját szakján) elfogadtatni kívánt tárgyak adataival.
A külföldön teljesíteni kívánt tárgyak tantárgyi tematikáját (tantárgyleírás, tantárgyi adatlap – amiből kiderül, hogy a tárgy keretében mit tanítanak) a kérelem mellé csatolni szükséges, ezeket a fogadó intézmények honlapjáról tudják letölteni vagy az adott intézmény Erasmus koordinátorától tudják elkérni.

A kérelmet a hallgatónak először az érintett tárgyak felelőseinek, és amennyiben szakdolgozatkészítési vagy diplomatervezési tantárgy is érintett, a hallgató konzulensének kell eljuttatnia véleményezésre, akiknek véleményüket, hozzájárulásukat és szükség esetén feltételeiket a dokumentumra rá kell vezetniük és alá kell írniuk azt.
A kitöltött, tantárgyfelelősökkel egyeztetett előzetes tantárgy-elfogadási kérelmet (formanyomtatvány csatolva) és a kapcsolódó tantárgyi tematikákat ezután a hallgatónak elektronikusan (az aláírt dokumentumot beszkennelve) – tavaszi kiutazás esetén legkésőbb november 30-ig, őszi kiutazás esetén legkésőbb május 31-ig – az Intézeti Titkárság e-mail címére kell eljuttatnia (tajepiteszet@uni-mate.hu).

Az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság soron következő ülésén dönt a kérelemben foglaltakról, az elbírált kérelmet az Intézeti Titkárság ezt követően visszajuttatja a hallgatóhoz.

A hallgató a jóváhagyott előzetes tantárgy-elfogadási kérelmet elektronikusan eljuttatja a nemzetközi koordinátor, Könczöl-Kiss Erzsébet részére (konczol-kiss.erzsebet@uni-mate.hu), ez a kiutazás feltétele.

Amennyiben a hallgató nem kíván tantárgyat, szakmai gyakorlatot befogadtatni, akkor az erről szóló nyilatkozatot kell leadni a nemzetközi koordinátornak (nyilatkozatminta csatolva).

Amennyiben a későbbiekben a külföldi tárgyak megváltoznak (pl. felvenni kívánt tárgy nem indul), a kérelem azonnal újra kitöltendő. Amennyiben erre kiutazást követően kerül sor, az érintett, helyettesíteni kívánt MATE tantárgy felelősével e-mailben kell egyeztetni, és ezt követően az újonnan kitöltött kérelmet elektronikusan (szkennelt formában) kell eljuttatni az Intézeti Titkárságra (tajepiteszet@uni-mate.hu címre), csatolva hozzá a tárgyfelelőssel folytatott levelezést is. (Csak arról a tárgyról kell egyeztetést folytatni a helyettesíteni kívánt tárgy felelősével, ahol a befogadni kívánt tantárgy megváltozott, a korábban már jóváhagyott tárgyak mellé a tárgyfelelős véleményéhez elegendő beírni, hogy korábban elbírálva.) A titkárság munkatársai a TKB által elbírált kérelmet is
elektronikusan juttatják vissza a hallgatónak és a nemzetközi koordinátornak.

Hazautazás után 5 munkanapon belül a hallgató elektronikusan eljuttatja a tárgyak elvégzését igazoló dokumentumot (transcript) nemzetközi koordinátorához, aki ez alapján bejegyzi a tárgyak eredményét a kérelemre és aláírásával igazolva azt visszaküldi a hallgatónak. A hallgató ezen dokumentumot tudja csatolni a Neptun TR-ben elektronikusan benyújtott tantárgyelfogadási kérelméhez, mely alapján a tantárgyak eredményei bejegyzésre kerülnek.

 

Nyomtatványok:

  • Előzetes tantárgyelfogadási kérelem (excel)
  • Nyilatkozat Erasmus nemleges elfogadásáról (word)