Tudományos diákkör (TDK)

Tudományos diákkör (TDK)

Az Intézet tehetséges és céltudatos diákjai számára a tudományos diákkörök jelentik az egyetem kutatómunkájába való bekapcsolódás lehetőségét. A tudományos diákkörök a tanszékekhez kapcsolódóan működnek. Céljuk a hallgatóknak az egyetemi kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzése. A diákkörös hallgatók a munkavégzés során igénybe vehetik tanszékük eszközeit, berendezéseit. Kutatómunkájuk eredményeit szakcikk, TDK dolgozat és diplomamunka készítésére egyaránt felhasználhatják.
A jövő tájépítész és településmérnök szakembereinek évente kínálkozik lehetőség arra, hogy kutatási eredményeit, tervezési javaslatait dolgozat formájában összeállítsa és azt a TDK-n előadja. A kutató vénájú hallgatók az első években már fokozott gondot fordítanak a növénytani, a dendrológiai, a táj- és kertépítészet történeti, a természetvédelmi és a tájvizsgálati témakörökre. Örvendetes módon a különböző tantárgyakból a kiválasztott térségekre, településekre készített munkáikat gyakran már harmadéves koruktól TDK szintre fejlesztik. A szintetizáló készség további javulását a szaktárgyak egyre nagyobb súlyú belépése jelenti, a folyamatos kutató-tervező munka végül diplomává érik. A tájépítész hallgatók valamint a végzett diplomások TDK munkáinak eredményiről folyamatos áttekintést kívánunk adni.

Tartalom az uni-mate oldalon

Tudományos diákkör

​​​​​​​​​MATE Tudományos Diákköri Konferencia 2022. április 13-án

A MATE 2022. április 13-án rendezte a 2021/22. tanév tavaszi Tudományos Diákköri konferenciáját. Az 55 pályamunkát két helyszínen, 6 szekcióban mutatták be a TDK-s hallgatók. A Kaposvári Campuson a kaposvári és a keszthelyi hallgatók, a Szent István Campuson a gödöllői, a gyöngyösi, a budai hallgatók, valamint egy kaposvári hallgató mutatta be prezentációját.​​​​​​​

A konferencia programja:

Kaposvári Campus: Agrár- és közgazdaságtudományi szekció Neveléstudományi I. szekció Neveléstudományi II. szekció Szent István Campus: Mezőgazdaságtudományi szekció Vállalatgazdasági és menedzsment szekció Vidék- és emberi erőforrás fejlesztés szekció A program ingyenes, nyilvános, nem regisztrációhoz kötött.

A konferencia részvételre a rendezvény időpontjában érvényes intézményi járványügyi szabályozás érvényes. A rendezvényen hang- és képfelvétel készülhet, mely az intézményi gyakorlat szerint nyilvánosságra kerül.

A szekciók eredményei itt érhetők el.

 

A Tudományos Diákköri Konferenciával kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:

Urbánné Malomsoki Mónika, a MATE Tehetség Tanács TDK-ért felelős alelnöke Urbanne.Malomsoki.Monika@uni-mate.hu​​​​​​​

Kérjük, hozzá forduljanak kérdéseikkel a külhoni képzési helyen tanuló hallgatók is.

További információ kérhető a campusok TDK-tevékenységet koordináló felelőseitől az alábbi elérhetőségeken:

Budai Campus: Dr. Nguyen Duc Quang Nguyen.Duc.Quang@uni-mate.hu 

Kaposvári Campus: Dr. Halas Veronika Halas.Veronika@uni-mate.hu 

Károly Róbert Campus (Gyöngyös): Dr. Koncz Gábor Koncz.Gabor@uni-mate.hu 

Georgikon Campus (Keszthely): Dr. Kovács Szilvia Kovacs.Szilvia.georg@uni-mate.hu 

Szent István Campus (Gödöllő): Dr. Pető Ákos Peto.Akos@uni-mate.hu 

Szarvasi Képzési Hely: Dr. Bodnár Károly Bodnar.Karoly@uni-mate.hu​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

Archívum

A MATE 2021. november 24-én rendezte meg első Tudományos Diákköri Konferenciáját. Öt helyszínen 24 szekcióban összesen 190 pályamunkát mutattak be a hallgatók. A szekcióbizottságok értékelése alapján a hallgatók magas színvonalú pályamunkákkal neveztek, prezentációik kiválóak voltak. A szekcióbizottságok véleménye alapján 145 pályamunka és előadás volt olyan színvonalú, hogy azokat javasolták a 2023. tavaszán megrendezésre kerülő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatásra. A SZEKCIÓK EREDMÉNYEI IDE KATTINTVA ÉRHETŐK EL.

2021. novemberi TDK konferencia helyszínek és programok:

Budai Campus:
•    Élelmiszerkémia és -minősítés szekció
•    Élelmiszertechnológia A szekció
•    Élelmiszertechnológia B szekció
•    Kert- és szabadtérépítészet szekció
•    Mikrobiológia, biotechnológia és élelmiszerbiztonság szekció
•    Növényvédelmi szekció
•    Szőlészet-borászat és kertészet szekció
•    Tájvédelmi és tájtervezési szekció
•    Településépítészeti szekció

Georgikon Campus, Keszthely:
•    Agrártudományi szekció

Kaposvári Campus:
•    Élettudományi szekció
•    Gazdaságtudományi szekció
•    kísérő rendezvényként Neveléstudomány hallgatói konferencia

Szarvasi Képzési Hely:
•    Agrártudományi 1. Szarvas tagozat
•    Agrártudományi 2. Szarvas tagozat

Szent István Campus, Gödöllő:
•    Állatbiotechnológia szekció
•    Emberi erőforrások szekció
•    Haltudományok és Környezetbiztonsági szekció
•    Környezettudományi és Takarmányozástani szekció
•    Műszaki szekció
•    Növénytudományi szekció
•    Ökonómiai szekció
•    Természetvédelem szekció
•    Vadgazdálkodás szekció
•    Vidék- és gazdaságfejlesztés szekció

A MATE intézetei közzétették a 2021/22. tanévi Intézeti Tudományos Diákköri Konferencia felhívásaikat

„A TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon. Lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban. Célja, hogy tudományos műhelymunkát és ezzel minőségi többlettudást, alkotási alkalmat adjon az arra vállalkozó egyetemistáknak és főiskolásoknak, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett készek arra, hogy többlettőkét gyűjtsenek szakmai és/vagy tudományos karrierálmaik megvalósításához.” Dr. Szendrő Péter az OTDT elnöke (https://otdk.hu/otdt)

Felsőoktatási intézményünk minden tanéveben megrendezi Tudományos Diákköri Konferenciáját. Az intézményi TDK-n kiválóan szereplő hallgatók juthatnak tovább az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Az intézményi TDK szervezése során, készülve az országos megmérettetésre, a tudományos diákkörös hallgató témájának leginkább megfelelő tartalmi és formai előírásokat (is) figyelembe véve kérik a MATE Intézetek a pályamunkákat.

A következő OTDK 2023. tavaszán, 16 különböző szekcióban zajlik majd a Kárpát-medencében!

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. Érdemes megnézni az előző OTDK felhívását is, hiszen jelentős változás nem jellemző!

35. OTDK (2021.) központi felhívása: https://otdk.hu/otdk/kozponti-felhivas

35. OTDK szekcióinak felhívásai: https://otdk.hu/hallgatoknak/szekcio-felhivasok

Felkeltettük az érdeklődésedet? Akkor nézd meg „Hogyan TDK-zz?” A TDK folyamata a témaválasztástól az OTDK-ig: https://otdk.hu/hallgatoknak/hogyan-tdk-zz

 

MATE 2021/22. tanévi Tudományos Diákköri Konferenciák

A MATE intézetei közzétették a 2021/22. tanévi Intézeti Tudományos Diákköri Konferencia felhívásaikat. Az intézetek tudományterületi diszciplínáiknak megfelelően hirdették meg a tématerületeket, melyekre a MATE-n tanuló azon hallgatók jelentkezését várják, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely az adott intézet profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a Tudományos Diákköri Konferencián bemutatja.

A MATE intézetek maguk jelentkeztetik a saját intézeti diszciplína szerinti tématerülettel foglalkozó hallgatókat, szervezik meg számukra a szekciókat 2021. november 24-én a MATE valamennyi Campusán. Amennyiben kérdése van, keresse a felhívásban megjelölt Intézeti Tudományos Diákköri vezetőt vagy szervezőt!

Az intézetek TDK felhívásai a 2021. novemberi TDK konferenciára:

Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet TDK Felhívása

Állattenyésztési Tudományok Intézet TDK Felhívása

Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet TDK Felhívása

Élettani és Takarmányozástani Intézet TDK Felhívása

Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet TDK Felhívása

Gazdaságtudományi Intézet TDK Felhívása

Genetika és Biotechnológia Intézet TDK Felhívása

Kertészettudományi Intézet TDK Felhívása

Környezettudományi Intézet TDK Felhívása

Műszaki Intézet TDK Felhívása

Neveléstudományi Intézet TDK Felhívása

Növénytermesztési-tudományok Intézet TDK Felhívása

Növényvédelmi Intézet TDK Felhívása

Rippl-Rónai Művészeti Intézet TDK Felhívása

Szőlészeti és Borászati Intézet TDK Felhívása

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet TDK Felhívása

Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet TDK Felhívása

Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet TDK Felhívása