Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Modern dísznövénytermesztés és -kereskedelem (3DD02NAK64M)

Modern dísznövénytermesztés és -kereskedelem (3DD02NAK64M)

Szak: Kertészmérnöki mesterszak (MSc)

Tagozat: nappali
Óraszám: 2+1
Kreditérték: 4
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens

Átfogó ismereteket ad a trópusi és szubtrópusi dísznövénykultúrák világszintű, illetve a mérsékelt égövi kultúrák kontinensen belüli szakosodásáról. Megismertet a legfontosabb kultúracsoportok nemesítési irányzataival, és a területi átrendeződésből adódó termesztéspolitikai, valamint árukezelési és kereskedelmi sajátosságaival. Tárgyalja az ezekből adódó nemzeti és Európa-szintű változásokat, tendenciákat, a felmerülő környezetvédelmi feladatokat, valamint a kitörés és a fenntartható fejlődés lehetőségeit. Kitér a termesztésben alkalmazott legkorszerűbb technológiai eljárásokra, a növekedésszabályozás lehetőségeire, az irányított termesztésre.

Követelményrendszer, tantárgyprogram 2021-2022. tanév, tavaszi félév (PDF)

Előadás-prezentációk

 • Bevezetés, ismertetés (Dr. Honfi Péter) (PDF)
 • A dísznövények növekedési és fejlődési sajátosságai és azok mesterséges befolyásolása (Dr. Honfi Péter) (PDF)
 • Időzítés és növekedésszabályozási módszerek egyes dísznövény-kultúrákban (Dr. Honfi Péter) (PDF)
 • Biotechnológia a dísznövénynemesítésben és termesztésben (Dr. Mosonyi István Dániel) (PDF)
 • Hidrokultúrás dísznövénytermesztés (dr. Ördögh Máté) (PDF)
 • Különleges vágottvirág-kultúrák I. (Dr. Honfi Péter) (PDF)
 • Különleges vágottvirág-kultúrák II. (Dr. Mosonyi István Dániel - frézia - PDF)
 • Különleges vágottvirág-kultúrák III. (Dr. Mosonyi István Dániel - kardvirág PDF, holland nőszirom PDF, flamingóvirág - PDF)
 • Kiegészítő cserepes kultúrák I. (Dr. Honfi Péter) (hortenzia és azálea) (PDF, PDF, PDF)
 • Kiegészítő cserepes kultúrák II. (gloxínia és Impatiens New Guinea) (Tillyné dr. Mándy Andrea) (PDF)
 • Kiegészítő cserepes kultúrák III. (broméliák) (Tillyné dr. Mándy Andrea) (PDF)
 • Orchideatermesztés (Tillyné dr. Mándy Andrea) (PDF)

Egyéb kiegészítő anyagok a tantárgyhoz

 • Tápanyagellátás és vízminőség szerepe a dísznövénytermesztésben (Dr. Lammel Kálmánné) (PDF)
 • Tanszéki kutatási eredmények a dísznövénytermesztésben (PDF)
 • Dísznövény kereskedelem Magyarországon és az EU-ban (Treer András) (PDF)
 • Nemzeti fajtagondnokság és fajtavédelem (Lukács Zoltán) (PDF)
 • Növekedésszabályozás a faiskolai termesztésben (PDF)
 • Vágottvirágok tartósságát befolyásoló tényezők (post harvest) (PDF)
 • Vágottvirág-kereskedelem szupermarketekben (Treerné dr. Windisch Mária) (PDF)