Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Szabadföldi dísznövénytermesztés (3DD02LAK12B) - HTLT - Zenta

Szabadföldi dísznövénytermesztés (3DD02LAK12B) - HTLT - Zenta

​​​​​​​Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)

Tagozat: határon túli levelező tagozat
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus
Kiutazó oktató: dr. Ördögh Máté egyetemi adjunktus
Kreditérték: 4
Óraszáma: félévente 14+0 óra
Félév végi követelmény: vizsga

A tantárgy célja a szabadföldi fás- és lágyszárú dísznövények jelentőségének, morfológiai és fiziológiai sajátosságainak, ökológiai igényének, fejlődésmenetének, valamint a hazánkban leggyakrabban ültetett fajainak és fajtáinak megismertetése.

Követelményrendszer a 2021-2022. tanév tavaszi félévére (PDF)

​​​​​​​​​​​​​​Bevezető előadás (PDF)

Letölthető tananyagok a nappali tagozatos képzés oldaláról.