dr. Orlóci László

dr. Orlóci László

Személyes adatok   
                                                            

Név: Dr. Orlóci László                             
Beosztás / munkakör: Tudományos főmunkatárs/ kutatócsoport vezető   
Tudományos fokozat és megszerzésének éve:  dr. univ.  1997      
Telefonszám:     +36 30 975 3999                                                                            
E-mail cím:   orloci.laszlo@uni-mate.hu                            

Szervezeti egység, intézet neve: Dísznövénytermesztési és Zöldfelületgazdálkodási Kutatócsoport, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Szakmai tapasztalat: 

 • 1985-2005 - kertészmérnök / főkertész, kertészeti üzemeltetés, kertészeti kutatás, fajtanemesítés
 • 1987-1991  szakoktató / óraadó, Asztalos János Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, dízsnövénytermesztési gyakorlati irányítása
 • 1991 –  mérnöktanár / üraadó, Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, dísznövénytermesztési elméleti gyakorlati tárgyak oktatása
 • 2005 –  mérnöktanár / igazgató, ELTE, közintézmény vezetés, projektmenedzselés, kertészeti kutatás, fajtanemesítés, felsőfokú és középfokú szakképzés
 • 2020 – 2021 tudományo fúmunkatárs / osztályvezető, NAIK Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet, ágazati kutatások irányítása

Gyakorlatvezető szakoktató, óraadó mérnöktanár, 1988-tól a Corvinus (Kertészeti) Egyetem és 1990-től a Szent István Egyetem rendszeres külső konzulense, c tárgyak időszakos előadója és vizsgabizottsági tagja, több mint 40 publikáció, 13 könyv és könyvrészlet, konferenciák szervezése és előadói részvétele
ITM Mezőgazdasági Ágazati Készségtanács elnök, Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége KT elnök, Magyar Faiskolások Szövetsége tag, Magyar Kertészeti Tanács elnökségi tag, Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, köztestületi tag a Pest-megyei kertészeti osztály vezetője, Szakmai ismeretterjesztő szerep a média közvetítésével és népszerűsítő előadások tartásával
 

Végzettség, képesítés: Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve, időtartam, végzettség neve:

 • 2019 - Növénygenetikus, növénynemesítő szakmérnök SZIE/MATE
 • 2015    kutatótanár a pedagógus minősítési rendszerben
 • 1993 – 1997  egyetemi doktori fokozat; Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
 • 1989 – 1991   mérnöktanár; GATE Tanárképző Intézet, Gödöllő
 • 1980 – 1985   okleveles kertészmérnök; Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
 • 1975 - 1979    1703-1 kertész szakmunkás; Asztalos János” Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, Budapest

Kutatási, tevékenységi terület:  Dendrológia, dísznövénynemesítés, faiskolai technológiák

Doktori képzés információi:  

Publikációs adatok:   https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10073545

Oktatott tárgyak: Tájrendezés 1. (BSc); Tájrendezés 2. (BSc); Speciális tájrendezési ismeretek „B” 2.; Települési tájrendezés és tájvédelem (MSc); Tájtervezés (MSc); Területi- és regionális tervezés (MSc); Városökológia (MSc; MA); Tájvédelem és Tájrendezés (MA); Landscape and Regional Planning (angol nyelvű MA); Sustainable Landscape Design and Planning (angol nyelvű MA); Landscape planning in Budapest Agglomeration (Erasmus); Sustainable landscapes (Erasmus)

Választható szakdolgozati témák:

 • Hibridciprus klónok összehasonlító vizsgálata    Orlóci László    Park utcai kísérletek    Hibridciprus klónok összehasonlító vizsgálata DUS, UPOV módszerekkel
 • Selyemvirágfa (Lagerstroemia) hibridek közterületi alkalmazhatósága    Orlóci László    Park utcai kísérletek    Szárazságtűrési, fagytűrési kísérletek, fenológiai leírások elkészítése egyes fajtákhoz
 • Hazai Rosa canina típusok alanykísérletei    Orlóci László, Boronkay Gábor    CSAK JÖVŐ ÉVTŐL
 • Park utcai kísérletek    Szárazságtűrési, fagytűrési kísérletek, fenológiai leírások elkészítése egyes alanyokhoz
 • Perspektivikus közterületi fák teljesítmény és szaporítástechnológiai vizsgálata    Orlóci László, Szabó Veronika    Park utcai kísérletek    Celtis, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Koelreuteria stb. vizsgálata
 • Viburnum plicatum fajták dedrológiai értékelése    Orlóci László    Park utcai kísérletek Kiültetett, kiültetéss előtt álló Viburnum plicatum fajták értékelése dendrológiai szempontok alapján
 • Lagerstroemia embriokultúra létrehozása    Orlóci László Neményi András    Park utcai kísérletek
 • MSc téma!
 • Rosa canina klónok csírázásbiológiai vizsgálata       Orlóci László    Park utcai kísérletek    Csírázásgátló anyagok Rosa canina magoncokon történő vizsgálata