Intézeti bemutatkozás

Intézeti bemutatkozás

Köszöntő

A Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet az ország és a szakterület igényének és a nemzetközi trendeknek megfelelően tájrendező-kertépítő mérnököket, okleveles tájépítész mérnököket, okleveles településmérnököket, okleveles tájépítész-kertművészeket és tájépítész doktorokat képez. Az intézet 58 munkatársa folyamatosan azon dolgozik, hogy megteremtse a tudás és készségek elsajátításához szükséges leghatékonyabb feltételeket. A tervezéshez, fejlesztéshez, a szakterületi és szakpolitikai irányításhoz olyan területi-téri szemléletű szakemberekre van szükség, akik képesek a táj- és környezethasználat, a területfejlesztés, az urbanisztika globális, kontinentális, országos és helyi problémáinak felismerésére, előrejelzésére, az elvi és gyakorlati konfliktuskezelésre, a különböző tájak, szabadterek kreatív alakítására, az érintett, helyi közösségekkel való alkotó együttműködésre. Az oktatási, kutatási tapasztalatok, a képzési hagyományok a díszkertészeti alapokon indított műszaki, építészeti szemléletű kertépítész- kertművész képzésen át a városi zöldterület-tervezés, a tájrendezés, a környezet- és tájvédelem, a terület- és tájfejlesztés szakterületén ívelnek át. A meghatározó iskolafejlesztők rendre a szakterület magas szintű képviselői, oktató, tervező, kutató professzorok voltak, akik biztos, máig érvényes elvi és szakmai alapokat tettek le. A hazai és külföldi szakmai körökben aktív szerepet vállaló Intézet képzéseit nemzetközi akkreditáció ismeri el.

Dr. Fekete Albert intézetigazgató, egyetemi tanár

Intézet felépítése

Az intézethez 6 tanszék és egy kutatócsoport tartozik:

 • Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék
 • Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 • Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
 • Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Településépítészeti és Települési Zöldinfrastruktúra Tanszék
 • Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
 • Dísznövénytermesztési és Zöldfelületgazdálkodási Kutatócsoport

Intézet oktatási tevékenysége

Oktatási tevékenység 

Magyarországon tájépítész egyetemi diploma csak ebben az intézetben szerezhető, a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzésből kiindulva. Az intézet feladata a tájhasználat, a területfejlesztés, az urbanisztika, a globális környezeti kihívások kontinentális, országos és helyi problémáinak felismerésére, előrejelzésére, a táji és környezeti konfliktuskezelésre, a tájak, települések kreatív alakítására alkalmas szakemberek képzése; a korszerű díszkertészeti ismeretek, a növényalkalmazás és a fajtaszortiment fejlesztése, valamint a díszkertészeti és zöldfelületgazdálkodási precíziós technikák kutatása és innovációja; a települési és táji környezet érték és hagyományalapú, innovatív megújítása.
Alap és mesterképzések: tájrendező és kertépítő mérnök (BSc), tájépítészmérnök (MSc) tájépítész és kertművész (MA), illetve településmérnök (MSc).

Oktatási vonalon, a képzések egyedi jellegének megtartása és a jelenlegi oktatási szakterületek és képzési formák fejlesztése a fő cél, a piaci igények alapján. Nemzetköziesítés tekintetében az intézet fő célja az angol nyelvű tájépítészet és kertművészet MA képzés hallgatói létszámának növelése. További cél a tananyagfejlesztés a kortárs táji-települési-környezeti kihívások, ökológiai szemlélet, kreativitás, interdiszciplinaritás, örökségvédelem, klímaadaptáció, zöldinfrastruktúra-fejlesztés, terület- és vidékfejlesztés, fenntartható város és vidék gondolatok mentén. Folyamatban van a zöld környezet fejlesztését, az életminőség javítását célzó szakképzések, felnőttképzések fejlesztése is, mint például ökologikus zöldfelület-fenntartó/kezelő; zöld műszaki ellenőr; tájgondnok képzés). 

Az oktatás és a végzettségek erősségei: 

 • Diplomás munkakörben elhelyezkedők: 95%, szakterületen 90%
 • A képzéseket a nemzetközi tájépítész szövetség (IFLAEurope) elismeri, nemzetközi szinten irányadónak tekinti 
 • Hazai viszonylatban minden képzési szinten egyedi képzések
 • Tájépítész (illetve alapszakon tájrendező/kertépítő) oklevél Magyarországon csak itt szerezhető meg
 • A mesterszakos diploma tervezői jogosultságot ad
 • A tájépítész mesterképzés angol nyelven is elérhető, külföldi meghívott előadók
 • Gyakorlat-orientált képzés (vállalati partnerek, terepgyakorlatok) 
 • A szakma felszálló ágban van világszerte, mind a nagyléptékű (ökológiai hálózatok), mind a település-és objektumszintű feladatokban

Intézet kutatási tevékenysége

Kutatási tevékenység

A kutatások tanszéki keretekben történnek, illetve doktori / PhD képzés is folyik az intézet kutatási profiljához kapcsolódóan. A diszciplináris kutatások mellett az intézet a tájépítészeti témakörbe tartozó alkalmazott kutatásokat folytat, folyamatosan végezve a tananyagot és a tervezés módszertant fejlesztő kutatásokat.
A kutatási témák az objektumokhoz kapcsolódó történeti műalkotási kutatásoktól a nagyléptékű tájökológiai, tájalakulás-történeti, tájkarakter kutatásokig a teljes tájépítészeti szakterületet felölelik.  Az intézet által gondozott szakterületek egy része jellemzően nem kutatás-igényes, hanem alkotás-centrikus. Az oktatók, tudományos munkatársak, PhD hallgatók tájépítészeti tervező tevékenysége a képzés fejlesztése szempontjából legalább olyan fontosságú, mint a klasszikus diszciplináris kutatások.  A tájépítész- és a településmérnök képzés elképzelhetetlen az oktatók hazai és nemzetközi tervezői gyakorlata nélkül. A főbb kutatási területek a következőek: 

 • Közintézmények a települési zöld infrastruktúrában
 • Városi zöldinfrastruktúra, városi mezőgazdaság és erdészet
 • Dísznövénytermesztés és alkalmazás a változó klíma tükrében
 • Táji és kertművészeti örökség megőrzése, védelme, helyreállítása és turisztikai fejlesztése 
 • Zöldfelületek ökoszisztéma szolgáltatásai; vidékfejlesztés
 • Tájkarakter kutatás, hagyományos táj- és településarculati, kert- és tájtörténeti kutatások
 • Mezőgazdasági táj, természetvédelem, biodiverzitás, rekreáció 
 • Települési klímaháztartás javítása, vízvisszatartás és vízháztartás javítása, települési és regionális zöldinfrastruktúra védelme és fejlesztése