Szakmai gyakorlat mesterképzés

Szakmai gyakorlat mesterképzés

Utolsó frissítés: 2023 augusztus 18.

Tájékoztató a mesterképzések (MSc / MA) kötelező szakmai gyakorlatáról

Jelentkezési lap leadási határideje: május 15.

1. Tájépítész-mérnöki mesterképzési szak (MSc)

Szakfelelős: Dr. Jombach Sándor egyetemi docens

A Tájépítész-mérnöki mesterképzési szak (MSc) akkreditált programja a Képzési és Kimeneti Követelményrend­szerben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő.

A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni. Bontott időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlat csak kivételes esetben engedélyezhető!

A gyakorlat az 1. és 2. félév, vagy a 3. és 4. félév közötti nyáron, valamint passzív félév esetén, tanév közben is elvégezhető. A szakmai gyakorlatra való jelentkezés időszaka a tavaszi félév, beszámolási időszaka a szakmai gyakorlatot követő őszi félév.

Az MSc gyakorlat a tervezési jellegű készségek elmélyítését szolgálja, ezért célszerű a tervezési munkákkal foglalkozó szakmai műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy a Tájépítész-mérnöki MSc diploma később, megfelelő gyakorlat után, lehetőséget biztosít a K, a TK és a TR jogosultság, valamint műemléki és tájvédelmi szakértői jogosultságok megszerzésére, olyan irodákat kell keresni, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező szakemberek vannak. Mivel a tájépítészet az építészet (É) és a településtervezés (TT) társszakmája, elfogadható az É és a TT jogosultságú tervezővel rendelkező irodák megkeresése is. A tervezői munka minősége és felügyelete szempontjából a legelőnyösebb a vezető tervezővel rendelkező stúdiók választása. A gyakorlóhely felelős munkatársainak tervezői, szakértői jogosultságait a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. ( A vezető tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberekről és szakmagyakorló munkahelyükről a MÉK névjegyzékében lehet tájékozódni: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#)

A szakmai gyakorlatra normál esetben a szakmai gyakorlat megkezdése előtti tavaszi félévben május 15-ig (passzív félév esetén egyénileg egyeztetett módon) benyújtott JELENTKEZÉSI LAPPAL (jelen tájékoztató 1. sz. melléklete) kell jelentkezni. Az aláírt, szkennelt jelentkezési lapot a szakfelelősnek kell elküldeni az általa megadott e-learning felületen keresztül. A tervezési szakmai gyakorlathoz a fogadó műhely – a gyakorlóhely – megfelelőségét a szakfelelős bírálja el, majd az e-learning felületen tájékoztatja a hallgatókat a döntésről. (Az elbírált jelentkezési lapokat a szakfelelős a tanszéki ügyintézőnek adja le iktatásra, a tanszéki irattárban archiválandók.)

Engedélyezés esetén a hallgató HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉST köt a gyakorlóhellyel (ezt a szerződést az egyetemen nem szükséges leadni vagy bemutatni). A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

Hallgatói munkaszerződéshez minta letölthető az egyetem honlapjáról: https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat

A hallgató szakmai gyakorlaton tanúsított teljesítményét, valamint időtartamát a gyakorlóhely az „IGAZOLÁS ÉS ÉRTÉKELÉS” dokumentum (jelen tájékoztató 2. sz. melléklete) kitöltésével igazolja, melynek kitöltéséért és hitelesítéséért (aláírás, pecsét) a hallgató felel.

A szakmai gyakorlat teljesítésének egyetemi elismerése és a kapcsolódó dokumentációk ellenőrzése, archiválása a Szakmai gyakorlat tárgyhoz kötötten, az őszi félévben történik. Ehhez a hallgatónak, a diplomatémáját befogadó tanszék által megnyitott szakmai gyakorlati tárgy kurzusára kell jelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszerben.

A tárgy keretében a hallgatóknak 15 perces ppt előadásban kell bemutatnia a gyakorlóhelyen végzett munkáját, a megismert tervezési feladatokat, gyakorlatot, melyet az e-learning felületre is feltöltenek PPT formátumban. A hallgatók a tárgy kurzusaihoz megnyitott e-learning felületen adják le, töltik fel az alábbi kapcsolódó, hiánytalanul kitöltött és aláírt, majd beszkennelt  „Igazolás és értékelés” dokumentumot. (Külföldön történt gyakorlat esetén angol nyelvű nyomtatványt kell kitölteni a 3. sz. melléklet szerint.)

Az Igazolás és értékelés lapot eredeti példányként is le kell adni a Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék ügyintézőjénél is (Várszegi Rita, ’K’ épület II. emelet 214. szoba).

2. Településmérnök mesterképzési szak (MSc)

Szakfelelős: Dr. Szövényi Anna Andrea egyetemi docens

A Településmérnöki mesterképzési szak (MSc) akkreditált programja a Képzési és Kimeneti Követelményrendszer­ben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő.

A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlatot a tantárgyfelelőssel kell egyeztetni. Passzív félév esetén a gyakorlat tanév közben is elvégezhető.

Az MSc gyakorlat hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű széleskörű szakmai tevékenységű műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy a Településmérnök MSc-diploma lehetőséget biztosít később, megfelelő gyakorlat után településtervező (TT) jogosultság megszerzésére, olyan irodákat kell keresni, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező vezető tervezők vannak. Mivel a településtervezés az építészet (É) társszakmája, javasolható az É vezető tervezővel rendelkező irodák megkeresése is, akkor is, ha ott nincs szakági (TT) tervező.

A szakmai gyakorlatról a szakmai gyakorlat megkezdése előtt jelentkezési lapot kell benyújtani május 15-ig. Az aláírt, szkennelt jelentkezési lapot a tanszéki ügyintézőnek kell elküldeni a feher-szabo.marianna@uni-mate.hu címre. Az ügyintéző a beérkezett jelentkezési lapokat a tantárgyfelelős számára átadja elbírálásra. A tervezési szakmai gyakorlathoz a fogadó műhely – a gyakorlóhely – megfelelőségét a tantárgyfelelős bírálja el, majd az oktatói döntés után a tanszéki ügyintéző e-mailben tájékoztatja a hallgatókat a jelentkezési lapjukon megadott e-mailcímen. (Az elbírált jelentkezési lapok a tanszéki irattárban archiválandók.)

A jelentkezési lap tantárgyfelelős általi jóváhagyása esetén megkezdhető a szakmai gyakorlat. A hallgató hallgatói munkaszerződést köt a gyakorlóhellyel. (ezt a szerződést az egyetemen nem szükséges leadni vagy bemutatni). A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

Hallgatói munkaszerződéshez minta letölthető az egyetem honlapjáról: https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat

A hallgató szakmai gyakorlaton tanúsított teljesítményét, valamint időtartamát a gyakorlóhely az „IGAZOLÁS ÉS ÉRTÉKELÉS” dokumentum (jelen tájékoztató 2. sz. melléklete) kitöltésével igazolja, melynek kitöltéséért és hitelesítéséért (aláírás, pecsét) a hallgató felel.

A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tantárgyat a mintatanterv szerint a 2. félév tantárgya, de csak abban az esetben a szakmai gyakorlatot a hallgató az 1. és a 2. félév közötti nyáron teljesítette.

A gyakorlat a hallgató választása szerint az 1. és 2. félév, vagy a 3. és 4. félév közötti nyáron is elvégezhető. A szakmai gyakorlatot tantárgyként a teljesítést követő félévben kell felvenni a Neptun Tanulmányi Rendszerben (2. vagy 4. félév).

A tantárgy felvétele esetén a hallgató a tantárgyi követelményekben leírt módon leadja a tantárgyfelelősnek: az igazolást és értékelést a szakmai gyakorlat teljesítéséről.

A tantárgyfelelős tájékoztatja a hallgatót (tantárgyi követelményekben) a beszámoló módjáról, időpontjáról, helyéről).

Kérjük minden gyakorlatozó készítsen jegyzeteket, másolatokat, fotókat – természetesen kikérve a fogadóhely engedélyét – azokról a munkákról, melyekkel kapcsolatba került, hogy azokat kellően szakszerűen és élménydúsan lehessen a hallgatótársaknak és az oktatóknak bemutatni 15 perces ppt-ben.

3. Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (MA)

Szakfelelős: Dr. Fekete Albert egyetemi tanár

A Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (MA) akkreditált programja a Képzési és Kimeneti Követelményrendszerben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő.

A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető.

A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt, lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlatot a tantárgyfelelőssel kell egyeztetni. Passzív félév esetén a gyakorlat tanév közben is elvégezhető.

Az MA képzés szakmai gyakorlata hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű elsősorban objektumtervezési tevékenységű tájépítész műhelyeket megkeresni, ahol K(1) jogosultsággal rendelkező (vezető)tervezők vannak. Mivel a tájépítészet az építészet és településtervezés társszakmája, elfogadható az É1 és TT1 (vezető)tervezővel rendelkező irodák megkeresése is – akkor is, ha ott nincs szakági (K) tervező –, de csak abban az esetben, ha az irodában rendszeresen zajlik szabadtértervezés (pl. közterek).

A szakmai gyakorlatról a szakmai gyakorlat megkezdése előtt Jelentkezési lapot kell benyújtani május 15-ig. Az aláírt, szkennelt jelentkezési lapot a tanszéki ügyintézőnek kell elküldeni a feher-szabo.marianna@uni-mate.hu címre. Az ügyintéző a beérkezett jelentkezési lapokat a tantárgyfelelős számára átadja elbírálásra. A tervezési szakmai gyakorlathoz a fogadó műhely – a gyakorlóhely – megfelelőségét a tantárgyfelelős bírálja el, majd az oktatói döntés után a tanszéki ügyintéző e-mailben tájékoztatja a hallgatókat a jelentkezési lapjukon megadott e-mailcímen. (Az elbírált jelentkezési lapok a tanszéki irattárban archiválandók.)

A jelentkezési lap tantárgyfelelős általi jóváhagyása esetén megkezdhető a szakmai gyakorlat. A hallgató Hallgatói munkaszerződést köt a gyakorlóhellyel (ezt a szerződést az egyetemen nem szükséges leadni vagy bemutatni). A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

Hallgatói munkaszerződéshez minta letölthető az egyetem honlapjáról: https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat

A hallgató szakmai gyakorlaton tanúsított teljesítményét, valamint időtartamát a gyakorlóhely az „IGAZOLÁS ÉS ÉRTÉKELÉS” dokumentum (jelen tájékoztató 2. sz. melléklete) kitöltésével igazolja, melynek kitöltéséért és hitelesítéséért (aláírás, pecsét) a hallgató felel.

A gyakorlat a hallgató választása szerint az 1. és 2. félév, vagy a 3. és 4. félév közötti nyáron is elvégezhető. A szakmai gyakorlatot tantárgyként a teljesítést követő félévben kell felvenni a Neptun Tanulmányi Rendszerben (2., 3.vagy 4. félév).

A tantárgy felvétele esetén a hallgató a tantárgyi követelményekben leírt módon leadja a tantárgyfelelősnek: az igazolást és értékelést a szakmai gyakorlat teljesítéséről.

A tantárgyfelelős tájékoztatja a hallgatót (tantárgyi követelményekben) a beszámoló módjáról, időpontjáról, helyéről. Kérjük minden gyakorlatozó készítsen jegyzeteket, másolatokat, fotókat – természetesen kikérve a fogadóhely engedélyét – azokról a munkákról, melyekkel kapcsolatba került, hogy azokat kellően szakszerűen és élménydúsan lehessen a hallgatótársaknak és az oktatóknak bemutatni a 15 perces ppt keretében.

Letölthető dokumentumok