dr. Szilvácsku Miklós Zsolt

dr. Szilvácsku Miklós Zsolt

Személyes adatok

Név: Dr. Szilvácsku Miklós Zsolt PhD
Beosztás / munkakör: egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat és megszerzésének éve: PhD 2013
Telefonszám: +36 30 432 8545
E-mail cím: Szilvacsku.Miklos.Zsolt@uni-mate.hu

Szervezeti egység, intézet neve: Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Szakmai tapasztalat:

 • Respect Kft. hatásvizsgálati és környezetjogi üzeltágvezető 2006-
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület / BirdLife Hungary: természetvédelmi igazgatóhelyettes és természetvédelmi tanácsadó szolgálat vezetője, 1999-2007
 • Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, területfejlesztési szakértő (tanácsos) 1998
 • Környezetvédelmi Minisztérium és jogelődjei, hatásvizsgálati szakértő (fogalmazó, tanácsos) 1995-1998

Végzettség, képesítés: Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve, időtartam, végzettség neve:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest    jog- és államtudományi diploma, okl. jogász    2005
 • Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájtervezési, -védelmi és –fejlesztési Kar, Budapest    okleveles táj- és kertépítészmérnök    1995
 • Nemzetközi Hatásvizsgálati Egyesület, USA (International Association for Impact Assessment) Genf, Prága    hatásvizsgálati szakértő okl.    2010-2011
 • Manchester Impact Assessment Research Centre at the Institute for Development Policy and Management, University of Manchester and CEU Budapest    hatásvizsgálati szakértő okl. (hatásvizsgálatok és döntési folyamatok és döntésmódszertan, társadalmi részvétel, programmenedzsment, stratégiaalkotás)    1998
 • Gordon Iskola Egyesület (vezető oktató: R. Várkonyi Zsuzsa)  kommunikációs és konfliktuskezelés, Gordon-tréner és trénerképző okl. 1996-1997
 • mentorképzés (Faludi Ferenc Akadémia)   mentor    2020-2021

Kutatási, tevékenységi terület:  

 • Hatásvizsgálatok (környezeti-EIA/SEA, társadalmi- SIA, jogi-RIA/IA) módszertana, szabályozása, kompetenciái, összefüggései
 • Döntéshozatal, etika, mediáció és konfliktuskezelés, környezetjog
 • Közösség és értékközpontú, tájszintű együttműködések, hálózatok
 • Agrár-környezetvédelem, mezőgazdasági tájrendezés, birtokrendezés táji összefüggései
 • SMART és reziliens régiók, tájegységek, klaszterek

Kitüntetések, elismerések:

Ipar a Környezetért Alapítvány diplomadíj I. helyezett, 1995.

Publikációs adatok:   https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037022

Doktori képzés információi:    https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=28375

Oktatott tárgyak: 

 • Tájökológia
 • Vidékfejlesztés
 • Területfejlesztés
 • Projektmenedzsment
 • Natúrparkok Európában
 • Europe's Nature, Regional, and Landscape Parks
 • Hatásvizsgálatok és döntéshozatali folyamatok
 • Agrár-környezetvédelem vidékfejlesztés
 • Tájértékelés, tájterhelhetőség gyakorlat

Választható szakdolgozati témák:

 • Tájidentitás és tájszintű együttműködések vizsgálata, felmérése és fejlesztési lehetőségei egy konkrét tájegységben (pl. a hazai és külföldi natúrparkokban)
 • Településcsoport, kistáj vagy vízgyűjtő kék-zöld infrastruktúra-központú tájrendezése (pl. Mogyoródi-patak)
 • Szakrális értékek, terek a tájban felmérés, értékelés egy kiválasztott tájegységben
 • Agrár-környezetvédelmi, tájgazdálkodási, tájrendezési vizsgálatok és tervezés egy konkrét térségben
 • Ökoszisztéma szolgálatás-alapú mezőgazdasági tájtervezés / birtoktervezés egy kiválasztott területen