Főcím

Gecséné dr. Tar Imola

Személyes adatok   

Név:  Gecséné dr. Tar Imola                           
Beosztás / munkakör: egy. docens
Tudományos fokozat és megszerzésének éve:  PhD, 2012       
Telefonszám:                                                                                 
E-mail cím:  gecsene.tar.imola.csilla@uni-mate.hu                           
Szervezeti egység, intézet neve: Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Szakmai tapasztalat: 

  • 2001-től MATE jogelőd intézményei (Szent István Egyetem/ Budapesti Corvinus Egyetem)
  • (2001-2004 doktorandusz; 2004-2005 tanszéki mérnök, 2005-2012 egyetemi tanársegéd, 2012-2017 egyetemi adjunktus, 2017- egyetemi docens)

Végzettség, képesítés: Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve, időtartam, végzettség neve:

  • 1996 – 2001 Szent István Egyetem (volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) Tájépítészeti, -védelmi és –fejlesztési Kar, Budapest, okl. tájépítész mérnök diploma
  • 2002 - 2007 Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Levelező tagozat, Néprajz szak, néprajz szakos bölcsész diploma
  • 2015 Műemléki szakértő történeti kertek szakterületen (nyilv. tart. sz. 21-0306)

Kutatási, tevékenységi terület:  kertművészet, kert- és temetőtörténet, kertépítészeti műemlékvédelem, örökségvédelem

Kitüntetések, elismerések: 

  • 2007    Év Oktatója kitüntetés
  • 2014     Rektori Kitüntető Oklevél, BCE

Doktori képzés információi:    https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=35814

Publikációs adatok:   https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033789

Oktatott tárgyak: Kert- és művészettörténet, Kerttörténet 1-2, Kertművészeti stíluskorszakok 1-2, Kertművészet és örökségvédelem, Zöldfelület-gazdálkodás, Történeti temetők, Néprajzi tájegységek, Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés

Választható szakdolgozati témák:

  • Egy szabadon választott történeti kert kerttörténeti kutatása 
  • Kertépítészeti műemlékvédelem, történeti kert, történeti temető témakörökben egyénileg választott téma 
  • Egy szabadon választott település zöldfelületi értékleltára