Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Faiskolai termesztés (TETTD043L) - HTLT - Beregszász

Faiskolai termesztés (TETTD043L) - HTLT - Beregszász

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)
Tagozat: határon túli levelező (Beregszászi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: dr. Szabó Veronika egyetemi adjunktus
Kiutazó oktatók: dr. Szabó Veronika egyetemi adjunktus
Kreditérték: 4

A tárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókkal a faiskolai termesztést, mint kertészeti alágazatot, a legfontosabb szaporítási módokat, faiskolai technológiákat, valamint az értékesítést és a tevékenység szabályozását olyan szinten, hogy a végzett kertészmérnökök alapismeretekkel rendelkezzenek a szakterületről, valamint alapot adjunk a tárgykör választott tárgy és a kapcsolódó "B" tárgyak formájában történő elmélyültebb tanulmányozásához.

Ajánlott irodalmak

A törzsanyagot tartalmazó irodalom

  • Hrotkó K. 1999. Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek),
  • Schmidt G. és Tóth I. 1999. Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek).

Segédletek:

  • Hrotkó K. 1999. Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest (válogatott fejezetek)
  • Jeszenszky Á. 1978. Oltás, szemzés, dugványozás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
  • Krüssmann, G. 1996. Die Baumschule. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.
  • Schmidt G. és Tóth I. 1999. Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
  • Stanley, J. and Toogood, A. 1981. The Modern Nurseryman. Faber and Faber, London.
  • Tóth I. 1982. Így neveljük a díszfákat és díszcserjéket. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2022-2023. tanév őszi félévére (PDF)