Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Tradicionális és innovatív díszkertészet (3DD02LAK93M)

Tradicionális és innovatív díszkertészet (3DD02LAK93M)

Szak: kertészmérnök mesterszak (MSc)

Tagozat: levelező
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Tillyné dr. Mándy Andrea, egyetemi docens

Tárgy típusa: kötelező.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a szabadföldi és beltéri növényalkalmazás alapjait. Megismerkednek a témához kapcsolódó növénytársulástani alapokkal, a kert mint mesterséges növénytársulás fogalmával. Képet kapnak a létesítési módszerekről, a növényegyüttesek fenntarthatóságáról, a faértékbecslés hagyományos és innovatív módszereiről. Megismerkednek a különböző ökológiai és speciális felhasználású kerttípusok létesítésének és növényalkalmazásának sajátosságaival, a felhasználható növényekkel. Ismereteket szereznek a beltér, mint élőhely klimatikus adottságairól, a tervezés alapelveiről, a beltéri növények tűrőképességéről.

Követelményrendszer, tantárgyprogram 2021-2022. tanév, tavaszi félév (PDF)

Prezentációk:

  • A díszkertészeti növényalkalmazás társulástani alapjai (PDF)
  • Belső terek klimatikus adottságai, tervezési szempontok (PDF)
  • Zöldfelület-nyilvántartás fakataszter (PDF)
  • Virágágyi növényalkalmazás (PDF)
  • Különleges ökológiai viszonyok között felhasználható növények - Vízpart és szik (PDF
  • Zöldtetők és zöldhomlokzatok (PDF)

Valamennyi oktatási anyag és annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll, bármilyen formában való másolása csak a szerző engedélyével lehetséges.