Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

A dísznövény-alkalmazás gyakorlata (3DD02LCS89B) - HTLT - Révkomárom

A dísznövény-alkalmazás gyakorlata (3DD02LCS89B) - HTLT - Révkomárom

​​​​​Szak: alapszakokon (BSc) fakultatív

Tagozat: határon túli levelező (Révkomáromi Konzultációs Központ)
Tantárgyfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus
Oktató: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus
Kreditérték: 5
Óraszám: 8 óra/félév
Felvehető: őszi félévekben fakultatív

A hallgatók megismerkednek a zöldfelületek kialakításának formai, ökológiai, fenológiai, növényföldrajzi, alapjaival. Ismereteket szereznek a különböző funkciót betöltő zöldfelületek kialakítására alkalmas fás- és lágyszárú dísznövényanyag alkalmazásával, ide értve a különféle magánterületek és a különböző funkciójú közterületeket is. Betekintést nyernek a különleges ökológiai viszonyok közt létesített zöldfelületek kialakításába
A hallgatók ismerik a dísznövények közterületi és házi kerti alkalmazásának legfontosabb gyakorlati fogásait és annak elméleti hátterét.

Követelményrendszer és tantárgyprogram a 2020-2021. tanév őszi félévére (PDF)

Előadásprezentációk

  • Díszfák, díszcserjék telepítése (PDF)
  • Örökzöldek alkalmazása (PDF)
  • Családi ház kertje, Hétvégi ház kertje, Óvodakert (PDF)
  • Kert mint mesterséges növénytársulás, A park korszakai, A kert és a táj növényi kapcsolata, Stilizált kertek (PDF)
  • A szabadföldi növényegyüttesek összeállításának alapelvei: Színek és formák, A fásszárú dísznövények felhasználása (PDF)
  • Temetők díszfái, díszcserjéi (PDF)
  • Történeti kertek (PDF)
  • Szállodakertek, közintézmények kertje (PDF)

Valamennyi oktatási anyag és annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll, bármilyen formában való másolása csak a szerző engedélyével lehetséges.