Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Szakdolgozat-készítés I. (3DD02LAK94B)

Szakdolgozat-készítés I. (3DD02LAK94B)

Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)

Specializáció: dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Tagozat: levelező
Kreditértéke: 5
Félév végi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens

A tantárgy oktatásának célja a szabadföldi fásszárú és évelő dísznövények jelentőségének, morfológiai és fiziológiai sajátosságainak, ökológiai igényének, fejlődési menetének és termesztésének megismertetése.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2021-2022. tanév tavaszi félévére (PDF)

Előadásprezentációk

  • Bevezető előadás  (PDF)
  • Az összefüggő gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók (PDF)
  • Buktatók és típushibák a szakdolgozat készítésénél (PDF)

Valamennyi oktatási anyag és annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll, bármilyen formában való másolása csak a szerző engedélyével lehetséges.

Előadásaink vázlatai csak a tanulást segítik. A sikeres vizsgához az órán ill. gyakorlaton elhangzottak, valamint a jegyzetben leírtak elsajátítása is szükséges! Az előadás-prezentációkat esetenként frissítjük, a változtatás jogát fenntartjuk.