Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Szakdolgozat-készítés II. (3DD02LAK95B)

Szakdolgozat-készítés II. (3DD02LAK95B)

​​​​​​​Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)

Specializáció: dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Tagozat: levelező
Kreditértéke: 10
Félév végi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók saját kutatási feladataikat befejezve azok eredményeit szakdolgozatban foglalják össze.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2021-2022. tanév tavaszi félévére (PDF)

Előadásprezentációk

Valamennyi oktatási anyag és annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll, bármilyen formában való másolása csak a szerző engedélyével lehetséges.

Előadásaink vázlatai csak a tanulást segítik. A sikeres vizsgához az órán ill. gyakorlaton elhangzottak, valamint a jegyzetben leírtak elsajátítása is szükséges! Az előadás-prezentációkat esetenként frissítjük, a változtatás jogát fenntartjuk.