Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

Navigációs menü

Szakdolgozat-készítés II. (3DD02LAK95B) - HTLT - Révkomárom

Szakdolgozat-készítés II. (3DD02LAK95B) - HTLT - Révkomárom

​​​​​​Szak: kertészmérnök alapszak (BSc)

Specializáció: dísznövénytermesztés és faiskola specializáció
Tagozat: levelező
Kreditértéke: 10
Félév végi követelmény: aláírás megszerzése + gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: dr. Honfi Péter egyetemi docens

A tantárgy elsődleges célja, hogy a szakirányos hallgatók saját kutatási feladataikat befejezve azok eredményeit szakdolgozatban foglalják össze.

Követelményrendszer és tájékoztató a 2021-2022. tanév őszi félévére (PDF)