Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék munkatársai

Oktatók

Responsive Image

dr. Valánszki István
tanszékvezető, egyetemi docens

Valanszki.Istvan@uni-mate.hu
fogadó óra: szerda 14:00-16:00

 

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Tájrendezés 1. (BSc);
 • Tájrendezés 2. (BSc);
 • Speciális tájrendezési ismeretek „B” 2.;
 • Települési tájrendezés és tájvédelem (MSc);
 • Tájtervezés (MSc);
 • Területi- és regionális tervezés (MSc);
 • Városökológia (MSc; MA);
 • Tájvédelem és Tájrendezés (MA);
 • Landscape and Regional Planning (angol nyelvű MA);
 • Sustainable Landscape Design and Planning (angol nyelvű MA);
 • Landscape planning in Budapest Agglomeration (Erasmus);
 • Sustainable landscapes (Erasmus)
Responsive Image

dr. Boromisza Zsombor
campus főigazgató-helyettes, egyetemi docens

boromisza.zsombor@uni-mate.hu
fogadó óra: csütörtök 13:00-15:00

 

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

Környezetvédelem 1.
 • Tájrehabilitáció 2.
 • Települési környezetvédelem
 • Tájvédelem és tájrendezés 1-2.
 • Táj- és természetvédelem
 • Diplomatervezés konzultáció
 • Környezeti nevelés (C tárgy)
 • Tájépítészet és kommunikáció (C tárgy)
Responsive Image

Hubayné dr. Horváth Nóra Krisztina
egyetemi docens

Tel: +361 305 7287
Hubayne.Horvath.Nora@uni-mate.hu
fogadó óra: szerda 13:45-15:45

 

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Tájbaillesztés, tájképi strukturák (MSc);
 • Tájvédelem (MSc);
 • Térségi táj- és örökségvédelem (MSc);
 • Diplomatervezés (MSc);
 • Szakmai gyakorlat (BSc),
 • Szakdolgozat készítés (BSc),
 • Tájépítés- és fenntartás (BSc);
 • Tőzegbányatavak természeti értékei bejárásokkal (C tárgy)
Responsive Image

dr. Illyés Zsuzsanna
egyetemi docens, MSc szakvezető

Illyes.Zsuzsanna@uni-mate.hu
fogadó óra: hétfő 13:00-15:00

 

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Tájértékvédelem és tájrehabilitáció (Phd), tantárgyfelelős
 • Települési táj- és örökségvédelem (MSc), tantárgyfelelős
 • Diplomatéma választás (MSc), tantárgyfelelős
 • Diplomatervezés 1 (MSc), tantárgyfelelős, konzulens
 • Diplomatervezés 2 (MSc), tantágyfelelős
 • Diplomatervezés szeminárium (MSc), konzulens
 • Szakmai gyakorlat B (MSc), tantárgyfelelős
 • Tájtörténet (BSc), tantárgyfelelős
 • Szakdolgozat készítés (BSc), konzulens
 • Táji örökség terepi megfigyelése (C tárgy)
Responsive Image

dr. Földi Zsófia
egyetemi adjunktus

Foldi.Zsofia@uni-mate.hu
fogadó óra: kedd 12:00-14:00

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Tájvédelem 1-2 (BSc) 
 • Települési táj- és örökségvédelem (MSc) 
 • Tájjelleg védelem (MSc) 
 • Diplomatervezés konzultáció (MSc)
 • Tájvédelem és Tájrendezés 1-2 (MA)
 • Sustainable Landscape Design and Planning (angol nyelvű MA) 
 • Környezeti nevelés (C tárgy) 
 • Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése (C tárgy) 
Responsive Image

Gergely Attila
mesteroktató

Gergely.Attila@uni-mate.hu
fogadó óra: kedd 12:00-14:00

 

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Természetvédelem,
 • Tájrehabilitáció,
 • Élőhelytérképezés,
 • Tájvédelmi terepgyakorlatok,
 • Introduction to the vegetation of Hungary (Erasmus)
 • Természetvédelmi kezelés
 • Tájépítés- és fenntartás
 • Szakdolgozat készítés
 • Diplomatervezés konzultáció
 • Városökológia
 • Élőhelyismereti gyakorlatok (C tárgy)
 • Planting design in landscape renewal projects (angol nyelvű MA)
Responsive Image

Módosné Bugyi Ildikó
mesteroktató

Modosne.Bugyi.Ildiko@uni-mate.hu
fogadó óra: kedd 12:00-14:00

 

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Tájrehabilitáció 1-2 BSc,
 • Tájrehabilitáció 1-2 MSc,
 • Települési táj- és örökségvédelem,
 • Térségi táj- és örökségvédelem,
 • Tájépítés és -fenntartás,
 • Számítógépes tervezésgrafika (fakultáció),
 • Szakdolgozat készítés,
 • Diplomatervezés konzultáció,
 • Útkörnyezet tájrehabilitációja (fakultáció),
 • Bányák tájrehabilitációja (fakultáció)
Responsive Image

Nádasy László
egyetemi tanársegéd

Nadasy.Laszlo.Zoltan@uni-mate.hu
fogadó óra: csütörtök 13:00-15:00

oktatott tantárgyak és kurzusok:

 • Dendrológia és dísznövény ismeret 1-2 BSc.,
 • Magyarország tájföldrajza BSc,
 • Természetvédelem BSc,
 • Természetvédelmi kezelés MSc,
 • Tájépítés és -fenntartás BSc,
 • Táj- és Természetvédelem (településmérnök MSc)
 • Pant Use in Spatial Compositions 1-2 (angol nyelvű MA)
 • Szakdolgozat készítés,
 • Diplomatervezés konzultáció,
 • Vadon élő dísznövények 1. (fakultáció), 

kutatási téma: Települési faegyedek területi alapú relatív értékességének vizsgálata

PhD hallgatók

Responsive Image

Albicz Kinga
PhD-hallgató

kutatási téma: Települési tér növekedés következtében bekövetkező mezőgazdasági területvesztés tájvédelmi értékelése hazánkban

Responsive Image

Erdei Tímea
PhD-hallgató

Kutatási téma: Folyó, folyópart rehabilitációs szempontú vizsgálata, értékelése városi környezetben

Responsive Image

Varga Dalma Erzsébet
PhD-hallgató
Varga.Dalma.Erzsebet@phd.uni-mate.hu
fogadó óra: szerda 14:00-16:00

kutatási téma: A zöldinfrastruktúra fejlesztés és a belvízhasznosítás összefüggéseinek elemzése, a belvízjárta területek tájhasznosításának optimalizálása tájépítészeti eszközökkel

Responsive Image

Vaszócsik Vilja
PhD-hallgató
vaszocsikvilja()lltk.hu

kutatási téma: Magyarországi területi döntéstámogató modellezési lehetőségek kutatása, az országos tájhasználat-változási folyamatok és azok törvényszerűségeinek elemzésével

Responsive Image

Ansam Bzour
PhD-hallgató

Kutatási téma: Cultural Aspect of Public Participation in the Landscape Planning in the case of the MENA Region

Responsive Image

Asmaa Abualhagag
PhD-hallgató

Kutatási téma: Evaluation of Cultural Ecosystem Services using GIS techinques in urban and peri-urban areas

Responsive Image

Rahaf Yousef
PhD-hallgató

Kutatási téma: The effect of urbanization on cultural ecosystem services in rural areas

Responsive Image

Fernando Arturo Méndez Garzón
PhD-hallgató

Kutatási téma: Consequences of the Colombian Armed Conflict in the Landscape of the National Parks

Responsive Image

Cai Xuecheng 
PhD-hallgató

kutatási téma: Vízfolyás rehabilitáció tájesztétikai hatásainak értékelése/Assessment of the environmental and visual impact of ecotourism projects